Pay It Forward

PIF là viết tắt của từ Pay It Forward, tạm dịch là Đáp đền tiếp nối. Dự án được một cậu bé người Mỹ khởi sướng để thực hiện việc lan tỏa về lòng tốt của mọi người. Dự án “NGÀY CHO ĐI” đã và đang hưởng ứng PIF bằng cách dành ra một ngày nghỉ trong tuần/tháng của cá nhân tôi để giúp đỡ mọi người khi họ cần sự giúp đỡ thực sự và dĩ nhiên là sẽ miễn phí hoàn toàn.

Pay it forward - Đáp đền tiếp nối
Pay it forward – Lòng tốt theo cấp số nhân.

Nếu người được giúp muốn trả công xin hãy giúp đỡ tiếp cho những người khác. Giúp đỡ ở đây không có nghĩa là phải cho người ta tiền, giúp ở đây là để người khác tiến bộ hơn, có cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn. Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới cho một ít!

Dự án được khởi động từ tháng 5/2018.

Mọi người có yêu cầu được giúp đỡ xin hãy liên hệ tôi.

NGÀY CHO ĐI 

Tôi có thể giúp đỡ mọi vần đề, lĩnh vực gì mà bạn yêu cầu miễn là trong khả năng.

Tôi cũng sẽ ngồi chỉ để lắng nghe nếu bạn muốn. 

ĐỪNG NGẦN NGẠI VÀ HÃY NHẤC MÁY LÊN GỌI CHO TÔI!