Project

Các dự án đã và đang triển khai

Logo Kona Real

Kona Real

Công ty BĐS thứ cấp tại TPHCM

Hiệp Sĩ Top

Trang web hỏi đáp cộng đồng, đăng tin tìm đồ mất, người thân, bạn bè thất lạc.

mEE.vn

Trang web rút gọn link dành cho SEO - Marketing.

Exitfa Video

Trang upload video/clip miễn phí.

OKY Agency

Agency sáng tạo nội dung số và thiết kế thương hiệu

OKY Group

Tổ chức tư vấn chiến lược phát triển toàn diện cho doanh nghiệp.